Obchodno kancelárske priestory na prenájom, centrum Liptovský Mikuláš

1800 EUR/mesiac
Kategória Iné komerčné priestory - Prenájom
Lokalita Liptovský Mikuláš - Liptovský Mikuláš
(Iné komerčné priestory - Liptovský Mikuláš)
Úžitková plocha 645 m2
Dátum aktualizácie 10.12.2020
Zvýrazniť inzerát
Zviditeľnite svoj inzerát a dostaňte ho na prvé pozície vo vyhľadávaní poslaním SMS na číslo 8877 v tvare
NAJOM 1 412387
Cena za zvýhodnenie na 7 dní je 1,-€.

Obchodné podmienky
Služba nie je predplatná.

Popis nehnuteľnosti

Realitná kancelária RESIDENCE ponúka na prenájom komerčné priestory v centre mesta Liptovský Mikuláš. Priestory sa nachádzajú na prvom a druhom podlaží v centre mesta na Belopotockého ulici. Priestor o celkovej rozlohe cca 645 m2 je vhodný na sídlo väčšej firmy alebo môže slúžiť na prevádzku byru, diskotéky, herne a podobne. Celkovo sa skladá z dvoch podlaží so vstupom z parkoviska s dostatočnou parkovacou plochou. Prvé podlažie má celkovú rozlohu 303m2 kde sa nachádzajú aj rozdelené sociálne zariadenia. Druhé podlažie má celkovú rozlohu 342m2 a tak isto sa tu nachádzajú rozdelené sociálne zariadenia. Priestory sú po čiastočnej rekonštrukcii. Predpokladané podmienky prenájmu: - Cena nájmu: mesačný nájom vo výške 1.800,-€ bez DPH. - Štandardne sa vyžaduje finančná zábezpeka vo výške 2-3 mesačného nájmu. - Možnosť úpravy (rozčlenenia) priestorov podľa vlastného dispozičného riešenia, avšak po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení prenajímateľom. - Možnosť pripojenia internetu podľa výberu operátora. - Priestory sú k dispozícii ihneď - Parkovanie – vieme splniť požiadavky nájomcu. V cene nájmu sú zahrnuté náklady za odvádzanie dažďovej vody, náklady za poskytnutie zberných nádob na vyseparovaný komunálny odpad a náklady za ostatné služby spojené s užívaním predmetu nájmu, vrátane služieb súvisiacich so správou obchodno administratívneho centra, ktorého súčasťou je predmet nájmu a ktoré sú zahrnuté do ceny nájmu. Nad rámec ceny nájmu hradí nájomca prenajímateľovi zo svojho: -náklady na služby a prevádzkové náklady spojené s užívaním predmetu nájmu, pokiaľ sa s prenajímateľom nedohodne inak. K týmto službám patrí aj odvoz a likvidácia odpadov a smetí vzniknutých v súvislosti s užívaním predmetu nájmu, povinnosť zabezpečovať pravidelné opakované prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických strojov, zariadení a elektroinštalačných rozvodov a ich súčastí vnesených do predmetu nájmu nájomcom alebo treťou stranou a hasiacich prístrojov. - náklady na tepelnú energiu (plyn), elektrickú energiu a vodu (vodné, stočné). Pre viac informácií kontaktujte makléra Boris Barborík 0903 308 042.

Meno:
E-mail:
Telefón: